Nadat begin deze maand de grondbewerking van twee nieuwe vlinderidylles in de Krimpenerwaard was afgerond, werden deze idylles woensdag 18 april jongstleden ingezaaid.

Deze vlinderidylles zijn aangelegd langs het Lekweidepad bij Bergstoep in Bergambacht en in het ‘Weydeblick’-gebied ten Noorden van Lekkerkerk nabij de veldijsbaan. Rond 09.00 uur kreeg een tiental vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard  een uitgebreide instructie over zaaien van de voorzitter van de NVWK, Max Ossevoort.

Zaaihandelingen

De Idylles werden ingezaaid met een gebiedseigen kruiden- en bloemenzaadmengsel. Dit mengsel was samengesteld door het bedrijf Biodivers, een pionier op het gebied van zaadmengsels voor vlinders en insecten. De eerste zaaihandelingen waren uitbesteed aan de heren Marc Molenaar en Eef Smits. Marc Molenaar is directeur van Molenaar Hoveniers, de sponsor van de grondbewerkingswerkzaamheden van de Idylles. Eef Smits is voorzitter van Leefbaar Bergstoep, de organisatie die de belangen van de inwoners van Bergstoep in de gaten houdt, en die er in het verleden voor heeft gezorgd dat het Lekweide-wandelgebied op de huidige plaats is gerealiseerd.

Bloemrijk

De werkzaamheden vonden plaats onder prima weersomstandigheden, die hopelijk het kiemen van het zaad ten goede komen. Nadat de werkzaamheden bij Bergstoep rond het middaguur gereed waren, werd in de voormiddag de Idylle bij Lekkerkerk ingezaaid. Aan het einde van de volgende maand zal blijken of Idylles bloemrijk zijn geworden, en in de maand jullie zullen er naar verwachting veel vlinders te bewonderen zijn.

Marc Molenaar (links) en Evert Smits bezig met inzaaien van de vlinderidylle in Bergambacht.

Marc Molenaar (links) en Evert Smits bezig met inzaaien van de vlinderidylle in Bergambacht.

Wilt u uw tuin laten opknappen,
ontwerpen of onderhouden?

Neem contact op